Οι καλύτερες και οι χειρότερες ώρες για να μοιράζεσαι περεχόμενο!

Οι καλύτερες και οι χειρότερες ώρες για να μοιράζεσαι περεχόμενο! Clock longtime

Στο παρακάτω infographic της socialcaffeine βλέπουμε τις καλύτερες και τις χειρότερες ώρες για να postάρουμε στα Social Media.

Αυτό που κάνω εγώ τώρα να αναρτώ λίγο μετά τα μεσάνυχτα είναι “χάλια” για την επικοινωνία μου αλλά είναι οι ώρες που η κόρη μου κοιμάται… 

info-media  Οι καλύτερες και οι χειρότερες ώρες για να μοιράζεσαι περεχόμενο! info media