30|07|2016
Χρειάζομαι λογότυπο! maxresdefault2

Χρειάζομαι λογότυπο!

Τα θεμελιώδη κριτήρια για ένα λογότυπο βασίζονται κατά τον Paul Rand στον εντοπισμό τόσο της απλότητάς του όσο και της μοναδικότητάς του.