30|07|2016
Χρειάζομαι λογότυπο! maxresdefault2

Χρειάζομαι λογότυπο!

Τα θεμελιώδη κριτήρια για ένα λογότυπο βασίζονται κατά τον Paul Rand στον εντοπισμό τόσο της απλότητάς του όσο και της μοναδικότητάς του.
06|08|2015
web design Designers vs Developers [infographic] css

Designers vs Developers [infographic]

Ένα πολύ καλογραμμένο ινφογραφικό του webdesigner περιγράφει τη συμπεριφορά, τους ρόλους, ακόμα και το εισόδημα του Web Designer και την αντίστοιχη του Web Developer!  
29|03|2015
The use of a large background image in a web design is a popular trend at the moment.
07|03|2015
web design 2015 trend Τα Web Design Trends για το 2015 responsive design

Τα Web Design Trends για το 2015

Τι θα δούμε το 2015 στον τομέα του Web Design.